JOGI NYILATKOZAT

A https://qtinteraktiv.hu weboldal (továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője a QT HUNGARY Interaktív Kft., 1036 Budapest, Bécsi út 85. Fsz. 5. ajtó, Cg.: 01-09-342802.(Üzemeltető)

Jelen jogi nyilatkozat a Weboldalt megtekintő vagy az azon elérhető szolgáltatásokat igénybe vevő személy (továbbiakban: Felhasználó) számára tartalmaz kötelező előírásokat.

A Weboldal megtekintésével vagy egyéb formában történő használatával Felhasználó elfogadja a jogi nyilatkozatban foglaltakat.

A Weboldal egésze, valamint az azon található információ, adat, grafikai elem, egyéb tartalom kizárólag Üzemeltető tulajdonát képezi, Üzemeltetőt illeti meg a Weboldalon található szellemi alkotás feletti rendelkezési jog. A fentiek bármilyen formában történő felhasználására kizárólag Üzemeltető előzetes engedélyével kerülhet sor.

Jelen webhely kizárólag a Magyarországon élő személyek részére készült, így a termékekre, szolgáltatásokra és promóciókra vonatkozó valamennyi információ kizárólag az adott országra vonatkozik.

A Weboldal tartalmát üzemeltető a lehető legnagyobb körültekintéssel állította össze, azonban annak tartalma kizárólag tájékoztató jellegű. Üzemeltető nem vállal garanciát a Weboldal tartalmáért, beleértve az azon található tartalom valódiságát, továbbá a Weboldal folyamatos és hibamentes működéséért.

A Weboldalon található bármely információ nem jelent Üzemeltető részére szerződéskötésre irányuló ajánlatot.

A Weboldalon található bármely információ felhasználása esetén Üzemeltető kizár minden felelősséget az ebből eredő, Felhasználót vagy harmadik személy ért károkért.

A webhely tartalmazhat olyan más webhelyekre vonatkozó utalásokat (pl. hivatkozás, banner, gomb), amelyek webhelyünk egy adott szegmenséhez kapcsolódnak. Ez nem jelenti automatikusan azt, hogy az Üzemeltetőnek bármilyen kapcsolata lenne ezekkel a webhelyekkel vagy tulajdonosukkal. Az ilyen webhelyekkel és a rajtuk szereplő információkkal kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállalunk.

Üzemeltető fenntartja a jogot a jogi nyilatkozat egyoldalú módosítására. A módosítás a Weboldalon történő közzététellel válik hatályossá.

QT HUNGARY Interaktív Kft.
1036 Budapest, Bécsi út 85. Fsz. 5. ajtó

+ 36 30 855 6662

marketing@qtinteraktiv.hu